O nás


Dychová hudba Záhorienka vznikla v roku 1987 v snahe zachovať a pokračovať v tradícii dychoviek na Záhorí. Za uplynulé roky sa v kapele vystriedalo veľa muzikantov z takmer celého Záhoria. I súčasnú podobu tvoria hudobníci od Pezinka až po Skalicu, niektorí prekračujú i rieku Moravu.

Repertoár Záhorienky je pomerne pestrý a bohatý. Chlapci a dievčatá hrajú takmer všetko, čo sa im páči, prevažne skladby zo Záhoria, blízkej Moravy, nechýba ani česká klasika, slovenské hity a radi si odskočia do iného repertoáru okrem tradičných poliek a valčíkov. 

Záhorienka účinkuje na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach, koncertoch, estrádnych programoch, posedeniach pri dychovke, zábavách, festivaloch v rámci regiónu i celého Slovenska, resp. reprezentuje slovenskú kultúru i v zahraničí. Záhorienka so svojimi pestrými programovými možnosťami je tu pre Vás počas celého roka.K historickým úspechom Záhorienky patrí niekoľkoročná spolupráca s kráľom českej dychovky Josefom Zímom v podobe samostatných koncertných vystúpení ako i spoločné koncerty s brněnskou Moravěnkou v programoch Hudba bez hraníc a Pozdravy z Moravy s Jiřím Helánom a Jožkom Šmukařom

I v súčasnosti Záhorienka spolupracuje s viacerými hosťami, ľudovými rozprávačmi, imitátormi, folklórnymi skupinami, rozhlasmi i televíziami. Záhorienka sa pravidelne zúčastňuje festivalov a prehliadok dychových hudieb na Slovensku a v Česku.Kapela je iniciátorom a organizátorom veľkej muzikantskej akcie na Záhorí pod názvom ,,Muzikantský ples" , ako i spoluorganizátorom medzinárodných festivalov ,,Morava nás nedzelí" v rámci projektu Morava nás nedzelí a ,,Stupavský bubeň"

K archívu Záhorienky patria nahrávky: DVD Záhorienky, MG/CD Záhorienka 1, CD Záhorienka - Slavíčka hlas , CD Záhorienka - Nad Záhorím. V rámci projektu spolupráce s mestami a obcami na Záhorí Záhorienka nahrala dva CD nosiče pod názvom ,,Záhorienka o Záhorí" a ,,Toto je naša zem".

Rok 2022 je pre Záhorienku jubilujúcim. Všetci dúfame, že 35. výročie vzniku kapely oslávime v zdraví, spokojnosti a plnej paráde... Dúfame, že aj Vám prinesie Záhorienka dobrú pohodu, pobavenie, potešenie v piesniach, ktoré lahodia nielen uchu, ale i bránici a prežijete príjemné chvíle pri hudbe - hudbe čistej, nežnej, úprimnej...


Záhorienka v médiách

Oslava narodenín - Břetislav Osička

TV Šlágr 2023 (Hospoda u Bartošů)

Český rozhlas Brno

Seriál koncertů dechových hudeb 2023  

Šlágr Silvester

TV Šlágr 2022 (Rakvice)

Setkání u Osičků

TV Šlágr 2022 (Hospoda u Bartošů)

Szántói Örökség Napokon

Pilisszántó 2022

Páteční posezení s Pepou Pospíšilem

TV Šlágr 2022

Lásky jednej plavovlásky

Senzi TV 2022

Šlágr Silvester

TV Šlágr 2019 (Rakvice)

Otto Weiter show

TV Senzi 2019 (Petržalka)

Senzi Silvester 

TV Senzi 2019 (Petržalka)

Šlágr Silvester 

TV Šlágr 2018 (Rakvice)

Setkání u Osičků

TV Šlágr 2018 (Hospoda u Bartošů)

Posedenie pri vínečku

TV Senzi 2017

Zahoď starosti

TV Senzi 2017

Teleráno Markíza

TV Markíza 2016 (Záhorská Bystrica)

Česká televízia

Putování za muzikou 2014

Slovenská televízia

Zahrajte mi takúto 1997