Diskografia

Naše hudobné nosiče si môžete objednať na:

Záhorienka o Záhorí 

Rok výroby: 2016


1.  Pozdrav Záhorí
2.  Krojovaná frajírečka  (polka)
3.  Nezapomínaj  (valčík)
4.  Ked domov zavolá  (valčík)
5.  Každá láska neco stojí  (polka)
6.  Návrat tuláka  (valčík)
7.  Láska zradzená  (polka)
8.  Jakubovské zvony  (valčík)
9.  Podkovička pro sčascí  (polka)

10.  Spomínka na muadost  (valčík)
11.  Stupavský poklad  (polka)
12.  Pernecká baňa  (valčík)
13.  Závody, Závody  (polka)
14.  Bjelavý holúbek  (valčík)
15.  Zázračná panenka  (valčík)
16.  Dvje ména v kameni  (polka)
17.  Co domov znamená  (valčík)

18.  Morava nás nedzelí

Záhorienka o Záhorí 

Toto je naša zem...

Rok výroby: 2019


1.  Pozdrav Záhorí
2.  Pri Honbérskem kríži  (polka)
3.  Jabone pod horama  (valčík)
4.  Láska pod hradem  (polka)
5.  Kebych moheu jak ten vtáček  (valčík)
6.  Pri rybníku pod vrškama  (polka)
7.  Kde šumí lužní les  (tango)
8.  Kouem Štvrtka pjekne je  (polka)

9.  Proč ten lábsky kostelíček  (valčík)
10.  Na bročanském kostelíčku (polka)
11.  Dva holúbky na zvoničce  (valčík)
12.  My sme Lozorňané  (polka)
13.  Domú, do Jánú  (valčík)
14.  Cestička cez Bílú horu  (polka)
15. Staručká Morava, Záhorá matička

Záhorienka
Nad Záhorím...

CD vytvorené k 15 výročiu vzniku Záhorienky

Rok výroby: 2002

Vypredané!


1.  Pro Emila  (orch.polka)
2.  Nad Záhorím  (polka)
3.  Zaťukaj milý  (valčík)
4.  Pýtajú sa mamka má  (polka)
5.  Ten Kamenný mlýn  (valčík)
6.  Teče vodička  (polka)
7.  Slovenské tango  (tango)
8.  Dva kanárci  (orch.polka)

9.  Už nás kamarádi  (polka)
10.  Zapadá slunéčko  (valčík)
11.  Rozdajte tatíčku  (polka)
12.  One moment in time  (slowly)
13.  Červená ruža  (polka)
14.  Slunko krásné  (valčík)
15.  Letochová hospúdečka  (polka)
16.  Tubová paráda  (orch.polka)

Záhorienka

Slavíčka hlas

CD vytvorené k 1O výročiu vzniku Záhorienky
Rok výroby: 1998
Vypredané!


1.  Slavíčka hlas  (polka)
2.  S pánem Bohem dedinečko  (valčík)
3.  Naša dzedzina  (polka)
4.  U téj boží muky  (valčík)
5.  Alois  (orch.polka)
6.  Mamičko, tatíčku  (valčík)
7.  Ked sa mamko vydám  (valčík)
8. Gajarský kostelík  (polka)

9.  Zatmnelo sa  (valčík)
10.  Mamičkina  (polka)
11.  Smutný večer  (valčík)
12.  Ej šenku, šenku  (polka)
13.  Šuhajek a frajárenka  (valčík)
14.  Pjesnička lúbezná  (valčík)
15.  Kouzelné klarinety  (orch.polka)

Záhorienka

MG vytvorená k 1O výročiu vzniku Záhorienky
Rok výroby: 1996

Vypredané!


1.  Záhorienka  (polka)
2.  Orosená  (polka)
3.  Keď sme tú rolku orali  (valčík)
4.  Dolina, dolina  (polka)
5.  Najpeknejšia vlasť  (valčík)
6.  Z Jakubova až do Lábu (polka)
7.  Dzekujem mamičko  (valčík)
8.  Motýlek  (orch.polka)

9.  Neohlédaj sa šuhaj  (polka)
10.  Vinohradem chodzím sám  (valčík) 
11.  Smrdáky,Smrdáky  (valčík)
12.  Šakvická  (orch. polka)
13.  Kraj múj najmilší  (valčík)
14.  Smrdácka hospoda  (polka)
15.  U potúčku  (orch. valčík)
16.  Záhorácky kraj  (valčík)