Kde Vám zahráme?

Jablonové

Jablkové hodovanie

7.10.

14:00

Stupava

Svätá omša - Dni zelá

8.10.

10:00

Stupava

Dni zelá

8.10.

14:30

Jablonica

Úcta k starším

14.10.

14:00-18:00

Záhorská Bystrica

Koncert Morava nás nedzelí

22.10.

17:00-19:00

Mediálni partneri