Obsadenie kapely

Alena Rapáčová (Rumová pralinka) - spev
Libor Cupal - spev 

Jaroslav Fišer (Fiši) - bicie, kapelník

Marián Vlado (Majky) - krídlovka 1.B, trubka B obligat.

Roman Hudec (Šunes) - krídlovka 1.B

Róbert Kucharič (Boban) - krídlovka 1.B

Martin Studenitsch (Wienerschnitzel) - krídlovka 2.B

Rastislav Pavúček (Pavúk) - baryton
Jaroslav Baraš - tenor

Martin Sloboda (Kera) - klarinet Es
Jozef Žažo (Eiffel/Gustík) - klarinet B

Peter Daniel st. (Kaki) - tuba

Peter Dolný (Dolňas) - trombón 

Marián Mader - trubka 1.B

Josef Rapáč - trombón 

Lubomír Malásek - zvukár

Emeritní členovia Záhorienky: 


Pavol Smolár - klarinet B
Zuzana Hudecová -klarinet Es
Jozef Hatala - krídlovka
Milan Svetlák - kamera, foto
Gitka Benkovičová - spev
Miroslav Minarovič - spev
Branislav Tomášek - krídlovka
Gabriel Končer - klarinet B
Ivan Čederle - trubka B
Pavol Slezák - tenor 

Marián Polakovič (†) - dvorný textár Záhorienky
Vladimír Foltín (†) - bicie
Michal Ščepánek (†) - baryton
Josef Břečka (†) - trombon
Jozef Smolár (†) - trubka B
Josef Juřík (†) - klarinet Es