Stupavský bubeň

Vidíme sa 7.9. 2024

Tento projekt finančne podporil Sociálny Kultúrny Fond SOZA.


Stupava, Stupava mestečko šumné.... tak sa spieva o Stupave už od pradávna v známej pesničke Františka Krištofa Veselého Stupavská krčma. Stupava a dychová hudba patria neodmysliteľne k sebe a tak po dlhoročnom festivale dychoviek ,,Stupavská krídlovka", ktorý sa ukončil pred takmer desiatimi rokmi, vznikol nový festival dychovej a ľudovej hudby pod názvom ,,Stupavský bubeň". Autorom tejto myšlienky bol kapelník Záhorienky Jaroslav Fišer a názov festivalu sa zrodil v hlave p. Milana Svetláka, ktorý so Záhorienkou úzko spolupracoval. 
A tak každoročne začiatkom septembra Vás všetkých pozývame do Stupavy na medzinárodný festival dychoviek ,,Stupavský bubeň".Prvý ročník tohto medzinárodného festivalu sa uskutočnil 14.9. 2013 na Sedliackom dvore v Stupave. 
Po úspešnom druhom ročníku bohužiaľ nastala odmlka, ale v spolupráci Záhorienky a Mestského kultúrneho a informačného centra v Stupave sa Stupavský bubeň opäť od roku 2021 teší jeho pokračovaniu.