Vidíme sa 27.7. 2024 (Mikulčice)


Na základe dlhoročnej spolupráce Záhorienky a obce Vysoká pri Morave sme našu myšlienku usporiadať festival dychoviek na Záhorí premenili na skutočnosť. Záštitu nad festivalom prevzal starosta obce Vysoká pri Morave p. Dušan Dvoran. 
Prvý ročník medzinárodného festivalu ,,Morava nás nedzelí" sa uskutočnil 23.7. 2022.Ako už sám názov hovorí, že Morava nás nedzelí, miesto Vysoká pri Morave je toho len dôkazom. 
Festival plný spevu, hudby, humorného slova, bohatého občerstvenia, dobrého vínka a príjemných ľudí sa koná každoročne v mesiaci júl.


Fotogaléria