Plesáme 17.1. 2025


Muzikantský ples je jednou z najväčších hudobných akcií na Záhorí. Myšlienka organizovania Muzikantského plesu vznikla v decembri roku 2010. Vtedy ešte Marián Mader, muzikant Záhorienky, ktorý prišiel s týmto nápadom: ,,Chuapci co budeme robit? šak urobme nejaký ples a uvidzíme..." netušil, aký ohlas a úspech bude sprevádzať Muzikantský ples už niekoľko rokov. 19.2.2011 sa za zvukov slávnostných fanfár začalo plesať.... 
Prvé dva ročníky sa uskutočnili v Stupave v kultúrnom dome. Z kapacitných dôvodov a pre obrovský záujem sa už tretí ročník odohral v kultúrnom dome v Zohore, kde pravidelnosť muzikantských plesov pokračuje dodnes. 
Pre návštevníkov plesu je pripravený hodnotný program, bohaté občerstvenie, skvelá tombola a mnoho ďalších zaujímavostí. Na plese vystupuje 8 kapiel rôznych žánrov, či už na hlavnom pódiu, vo vestibule alebo v svadobke. Na pamiatku si so sebou môžete zdarma odniesť fotografie profesionálne vytvorené vo Fotokútiku.
Muzikantský ples sa koná v mesiaci január. Tešíme sa na Vás!