Krojovaný deň

Vidíme sa 8.6. 2024


Obec Láb je jedna z obcí na Záhorí, kde sa zachovávajú tradície a zvyky v podobe krojov, tanca, hudby. Pestré hudobné, tanečné a spevácke vystúpenia, súbory zo Záhoria, blízkeho okolia, ale i spoza brehov Moravy predvádzajú každoročne na ,,Krojovanom dni". Tradíciu začali tieto oslavy hudby, spevu a tanca písať v roku 2012.
Krojovaný deň sa koná v mesiaci jún, v Obecnom parku pod záštitou starostu obce Láb, kultúrnej komisie, p. Márie Kovárovej v spolupráci s DH Záhorienka.